Vuoden urheiluseura 2018

Kaarinan pojat (KaaPo Ry) sai itselleen Suomen paras urheiluseura -tittelin ja -pokaalin tammikuussa 2018 Unon urheilugaalassa. Kaarinan Nappuloissa ja KaaPo:ssa on 1300 jäsentä. Tämä sisältää noin 900 pelaajaa sekä toimihenkilöitä että kannatusjäseniä. Nämä kaksi ovat tehneet yhteistyötä reilun vuoden verran ja yhteistyö jatkuu tiivistymistään. Tässä onkin yksi KaaPo:n salaisuuksista menestykseen. Olli Tuominen on viimeiset 12 vuotta toiminut KaaPo Ry:n puheenjohtajana ja toiminnanjohtaja Kim Ekroos puolestaan on ollut pestissään 9 vuotta. Ekroos on tällä hetkellä seurassa ainoa, joka tekee työtä seurassa täyspäiväisesti.

Perusperiaatteet

Seuran toiminnan perusperiaatteena on toimia perusseurana. Tämä kattaa miesten, naisten ja lasten toiminnan. Näiden lisäksi heillä on tarjolla kävelyfutista yli 60-vuotiaille. Seura toimii myös aktiivisesti syrjäytymistä vastaan ja onkin mukana Punainen kortti rasismille ja Lupa auttaa -hankkeissa. Näiden lisäksi seuralla on Nauti pelistä -tukipooli. Tämä tukee rahallisesti lapsia ja nuoria, jotka ovat vähävaraisia.

Kaiken tämän he ovat toteuttaneet seuratoiminnan ulkopuolisesti ja kuitenkin olleet erittäin tiiviisti seuratoiminnassa mukana. Seura on myös hyvin aktiivisesti mukana päiväkotien ja koulujen toiminnassa. KaaPo Ry pyrkii myös tarjoamaan sellaisille pelaajille, jotka ehkä haluavat lopettaa, mahdollisuuden pysytellä mukana toiminnassa. Tämä ehkäisee syrjäytymistä ja yksin jäämistä.

Kasvatus

KaaPo Ry haluaa pyrkiä laaja-alaisuuteen, koska se hyödyttää seuran perustoimintaa. Ideologiana onkin, että lapset kasvavat, minkä jälkeen heistä tulee nuoria pelaajia sekä tulevaisuudessa ehkä jopa huippupelaajia. Yksi tavoitteista onkin saada tätä sektoria laajemmaksi.

Kaikki, jotka haluavat tehdä jotain KaaPo Ry:ssä otetaan mukaan. Seuralla on kymmenistä satoihin ihmisiin vapaaehtoisena. Nämä ihmiset käytännössä katsoen pyörittävät seuraa. Toimihenkilöitä joukkueissa on noin puolitoista sataa. Tämän lisäksi vapaaehtoisia tapahtumissa on joitain kymmeniä sekä vanhempia, jotka auttavat vaikka kestitysten järjestämisessä.

Seuran toiminta olisi mahdotonta ilman vapaaehtoisia. Heitä kiitetäänkin ja huomioidaan kuten kuuluu. Senkin eteen tehdään töitä, että vapaaehtoiset tietävät mitä heiltä odotetaan ja mitä tehtäviin kuuluu sekä minkälaista sitoutuneisuutta se vaatii.

Määrä vapaaehtoisista on kasvanut. Tämä todennäköisesti johtuu siitä, että heille on kerrottu tarkasti mitä odotetaan sekä vaaditaan ja mitä tehtäviin kuuluu. Näiden seikkojen lisäksi vapaaehtoiset tietävät myös mitä he itse voivat saada työllään. Seuratoiminnasta saa myös hyötyä ja osaamista muille elämän osa-alueille.

Ei hierarkiaa

Iso osa kaikesta tapahtuu jalkapallokentällä, jolloin ihmiset luonnollisesti tapaavat paljon toisiaan. Tämä luokin tiivistä yhteenkuuluvuutta. Kaarinan keskusliikuntapuisto toimiikin siis vahvana kokoontumispaikkana. Täältä löytyy lämmitettävä tekonurmi sekä 5 luonnonnurmikenttää, joissa voi pelata kesällä.

Seura yrittää olla läsnä kaikissa tilanteissa ja pyrkii antamaan jokaiselle saman mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua. Seuran visiona onkin olla Suomen paras kasvattajaseura ja tietenkin vielä niin, että osaaminen on parasta laatuaan Suomessa. Seuran jäsenet kehittävätkin osaamistaan koko ajan ja pyrkivät kouluttautumaan. Varsinkin valmennuskoulutus on todella tärkeä osa tätä. Kun osaaminen paranee, niin seuran toimintakin kehittyy. Silloin myös sitoutuminen paranee ja laatu pysyy hyvänä.

Palkinnon kriteerit

Kriteerinä tänä vuonna palkinnon antamisessa oli seuratoiminnan tulevaisuus. Valinta onkin varmasti perustunut asioihin, kuten hyvä laatu pelaajakasvatuksessa, tiivis yhteistyö ja panostus haasteisiin, joita tullaan kohtaamaan tulevaisuudessa. Seurassa kasvatetaan myös ihmisiä, ei vain pelaajia – eli huippuihmisiä eikä vain huippupelaajia.

Jotta ryhmässä toimiminen onnistuu, täytyy jokaisella olla hyvät taidot kanssakäymisessä sekä hyväksyä erilaiset ihmiset ja kaikki kulttuurit. Tämän lisäksi lasten tulee oppia toimimaan hyvin vanhempien kanssa. Vanhemmat puolestaan pystyvät käyttämään opittuja oppeja työelämässä. Eli siis vaikka ei olisi seurassa mukana urheilijana, voi sieltä saada kompetenssia muihin elämän osa-alueisiin. KaaPo Ry on ensimmäinen jalkapalloseura Urheilugaalan historiassa, joka on voittanut kyseisen palkinnon.